Skarby Podlasia: Krynki

View of misty road after sunset

Ciekawych miejscowości, którymi może oczarować nas Podlasie, jest sporo. W gronie najciekawszych punktów na mapie tej części Polski pojawiają się Krynki – urocze miasto, które może się pochwalić i ciekawą przeszłością, i piękną zabudową. Co warto zobaczyć w czasie wycieczki po tym mieście?

Krynki i ich dzieje


Krynki mogą się pochwalić wspaniałą historią, która sięga XV stulecia. To w tym czasie powstał tu dwór książęcy, wokół którego z czasem zaczęło się rozwijać miasto. Niestety, pomyślny rozwój Krynek został przerwany w XVII wieku przez liczne wojny i związane z nimi zniszczenia. Trudnym okresem dla miasta stały się też lata zaborów, kiedy to Podlasie stało się częścią Rosji. W XIX wieku zaczął się tu rozwijać przemysł włókienniczy, wkrótce jednak wyparty przez garbarstwo. Trudne lata I oraz II wojny światowej, powojenne zawirowania – wszystko to sprawiło, iż Krynkom nie udało się odzyskać mocnej pozycji w lokalnej gospodarce. Mimo to miasto to wciąż prezentuje się wspaniale, warto zatem w czasie wycieczki po Podlasiu poświęcić mu nieco więcej uwagi. Wszak atrakcji i cennych zabytków jest tu sporo, dzięki czemu każdy z nas może w Krynkach spędzić wolny czas w przyjemny i pożyteczny sposób.

Co warto zobaczyć w Krynkach?


Krynki mają się czym pochwalić, a spacer po ulicach tego miasta przypomni nam, jak wielokulturową i wieloreligijną krainą jest Podlasie. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP z połowy XIX wieku oraz kościół pod wezwaniem św. Anny, wzniesiony w początkach XX stulecia to ważne zabytki, którym z pewnością warto się tu przyjrzeć. Na uwagę zasługują też pozostałości Zespołu Dworskiego park De Virionów oraz zabytki, które przypominają o miejscowej gminie żydowskiej. Bożnica słonimskich Chasydów oraz Synagoga Kaukaska to ciekawe pamiątki, obok których trudno jest przejść obojętnie. W Krynkach zachował się również cmentarz żydowski, na terenie którego do naszych czasów przetrwało około 3 tysięcy macew. Tworzą one ciekawą kolekcję, której warto poświęcić nieco więcej uwagi.